www.užventis.lt, 2018-05-31

Devintinės Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės – Devintinės Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje, po Šv. Mišių – Tradicinė Devintinių procesija. Atstatytos Šv. Kazimiero koplytėlės šventinimo ceremonija.