Fondas „Užvenčio Pegasas“

…suteik sparnus geriems darbams!

Fondas „Pegasas“

Paramos fondas „Užvenčio pegasas“ įkurtas 2016 m. Fondo idėjos sumanytojai Linas Mačernius ir Alvydas Knyzelis. Idėja sukurti tokį fondą kilo norint betarpiško ir neformalaus ryšio tiek su visais Užventyje kultūros ir visuomenės gerbūvio srityse besidarbuojančiais žmonėmis, tiek su išvykusiais užventiškiais, kuriems rūpi jų gimtasis miestelis.

Fondo pavadinimui neatsitiktinai pasirinkta miestelio herbe pavaizduota sparnuota būtybė. Pegasas, mitologinis sparnuotas žirgas, poetų bei kitų kūrybos darbuotojų įkvėpimo simbolis. Labiausiai Užventį išgarsino rašytojai bei visuomenės veikėjai. Čia gimė ir (arba) gyveno Povilas Višinskis, Žemaitė, Šatrijos Ragana. Darbuodamiesi visos Lietuvos gerovei, kiek galėdami gerino ir Užvenčio krašto socialinę aplinką. Minima, kad Užventyje gyvenusi rašytoja Šatrijos Ragana rengdavo kalėdines šventes aplinkinių kaimų gyventojams ir vaikams, kartu kurdavo vaidinimus – „Gyvuosius paveikslus“. Užvenčio dvarą valdęs Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Smilgevičius prisidėjo rengiant dainų ir sporto šventę Užventyje 1934 m., taip pat įgyvendinant kitus projektus.

Turėdami tokį prasmingą Užventyje gyvenusių ir kūrusių stiprių asmenybių istorinį paveldą, nepamirštame, kad naujas istorijos puslapis yra rašomas kiekvieną dieną. Daugeliui kultūrinių projektų yra reikalingas finansinis pagrindas, kuris randasi geros valios žmonių dėka, noru prisidėti asmeniniu, pilietišku darbu ar finansiniu įnašu, todėl tam ir buvo įkurtas gerų darbų paramos fondas Užventyje.

Fondo „Užvenčio pegasas“ pagrindinis tikslas – organizuoti bei remti visuomenei naudingus projektus ir programas. Prisidėti prie Užvenčio krašto plėtros ir sklaidos visais aspektais: kultūros ir meno infrastruktūros, gyvenamosios aplinkos gerinimo ir kt. Ieškoti kūrybiškų kultūros plėtros formų ir skatinti užventiškių kūrybines galias kiekviename gyvenimo aspekte. Kūrybiškumas susijęs su atvirumu bei permainų priėmimu. Kūrybiškumas reiškia kitoniškumą ir įdomumą, skatina smalsumą, norą pamatyti, dalyvauti. Jis yra pagrindas tiek bendruomeniškumui, tiek ir miestelio konkurencingumui pasiekti.

Taip pat vienas iš fondo tikslų – pastebėti, įvertinti ir pagerbti šiandieninius Užvenčio šviesuolius ir miesteliui nusipelniusius žmones. Fondas įsteigė Užvenčio garbės ženklą, kurį sukūrė juvelyras Alfredas Daulius: sidabriniame fone – iš Ventos bangos kylantis reljefiškas auksinis sparnuotas žirgas. Garbės ženklu „Pegasas“ nutarta apdovanoti fizinius asmenis, Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius už svarų indėlį ir nuopelnus profesinėje ar visuomeninėje veikloje, pilietiškus poelgius, tarptautinius ar respublikinius pasiekimus.

Pirmasis fondo garbės ženklas „Pegasas“ įteiktas Užvenčio kultūros centro choreografei Onai Jankauskienei, kuri neatsiejama nuo šokio tradicijų Užventyje. Šokis atspindi bendruomenės kultūrą, suburia visuomenę, palaiko etninės tradicijos gyvavimą. Liaudies šokiai atskleidžia tautos pasaulėvaizdį, mąstymo būdą, papročius ir tradicijas. Garbės ženklas Onutei įteiktas už ilgametį liaudies šokio kultūros puoselėjimą Užventyje, kūrybinius gebėjimus, estetinės patirties perteikimą ir Užvenčio vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.