Biblioteka

Nuo 1904 m. panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, prie liaudies blaivybės globos komitetų pradėtos steigti bibliotekėlės. „Vilniaus aušros“ draugijos iniciatyva buvo nutarta įkurti knyginėlį – bibliotekėlę. Ją savo lėšomis įsteigė kunigas K. Vėgėlė. Skaitytojų buvo 144. Vėlesniu laikotarpiu bibliotekėles visuomeniniais pagrindais steigė atskiri inteligentai ir įvairios organizacijos. Užventyje 1924 m. mokytojo D. Bubino iniciatyva buvo įkurta kultūros būrelio „Žingsnis“ bibliotekėlė. Vėliau bibliotekas kūrė ir jas išlaikė jaunalietuviai, pavasarininkai, šauliai, jaunieji ūkininkai ir t.t.

Katalikų jaunimo sąjunga „Pavasaris“ Užvenčio centre 1934 m. liepos 15 d., savo metinės šventės metu, iškilmingai atidarė knygyną. Prie knygyno veikė skaitykla, į kurią patekdavo 23 įvairūs laikraščiai ir žurnalai. 1941 m. sausio 20 d. Užventyje pradėjusi veikti biblioteka ir skaitykla turėjo virš 1000 įvairaus turinio knygų, skaitytojų apie 50. Einant metams knygų ir skaitytojų skaičius augo. 1956 m. apie 24 % miestelio gyventojų buvo bibliotekos skaitytojai.

1979 m. bibliotekoje dirbo 3 darbuotojai. Biblioteka ne kartą buvo perkeliama į kitas patalpas. 1988 m. prie miesto bibliotekos prijungus vaikų literatūros skyrių, esant nepakankamai vietos, susidarė nepalankios darbo sąlygos, biblioteka tuo metu buvo panaši į knygų sandėlį, sumažėjo skaitytojų skaičius. 1989 m. bibliotekoje skaitė 634 skaitytojai.

Šiuo metu Užvenčio biblioteka yra Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos filialas. Bibliotekos fondą sudaro 11210 knygų, yra 222 skaitytojai. Skaitytojus aptarnauja bibliotekininkės Daina Gružauskaitė ir Regina Karpienė.