www.užventis.lt, 2018-05-25

Informacinio Užvenčio ženklo pristatymas visuomenei

Dabartiniu, masinės kultūros subproduktų metu, Lietuvoje ypač jaučiamas padidėjęs dėmesys etninei kultūrai. Etninė kultūra – tai kaimo, miestelio, miesto ar regiono gyventojų iš kartos į kartą perduodamų kultūros vertybių visuma – su tautos istorija susijusi istorinė atmintis, tradicijos, papročiai, tautosaka, muzika, šokiai, tarmė. Esmingiausia yra tai, kad etninė kultūra, išaugusi iš tradicinio paveldo, šiandien padeda lietuviams neprarasti tautinio savitumo žengiant į modernųjį pasaulį. Iš tiesų etninės kultūros reikšmę sunku pervertinti: ji – tautos būties ir stiprybės esmė, išlikimo garantas.

Užventis – miestas Kelmės rajone, abipus Ventos, 25 km į šiaurės vakarus nuo Kelmės, Žemaičių aukštumos rytinėje pašlaitėje. Tai – savitos etninės kultūros sritis, kuri pagrįsta tam tikrais tradicinės materialinės ir dvasinės kultūros bruožais, kurių susiformavimui įtakos turėjo įvairios istorinės ir gamtinės aplinkybės. Tai sritis, turinti tik šiam kraštui būdingą tarmę – kalbos etninį savitumą.

Paramos fondas „Užvenčio pegasas“ vienu iš savo veiklos prioritetų yra numatęs etninės kultūros puoselėjimą. Siekiant pabrėžti Užvenčio miestelio priklausomybę Žemaitijos etnografiniam regionui, kilo mintis prie įvažiavimų į miestelį pastatyti informacinius ženklus su žemaitišku vietovardžio paaiškinimu: UŽVENTIS – „Ož Vėntuos, ož opės švėntuos“. Sulaukus pritarimo iš seniūnijos, bendruomenės atstovų, kultūros centro, kraštotyros muziejaus specialistų, pradėti ženklo projektavimo darbai: dėl architektūrinių ir techninių sprendimų konsultavo iš Užvenčio kilusi „Vilniaus archijos“ architektė Virginija Bakšienė. Dėl tarmiško prierašo konsultavo kraštietė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Viktorija Daujotytė ir kalbininkas doc. dr. Juozas Pabrėža. Paruoštą projektą su kelių direkcija derino Užvenčio seniūnas Linas Mačernius.

Kai buvo gautas leidimas statymui, liko pasiskaičiuoti darbui reikiamą pinigų sumą ir fondo turimas lėšas. Paskaičiavus sąmatą, 1 ženklo pastatymo kaina gavosi 1420 Eur.
Nuo fondo įkūrimo praėjo 2 metai. Per šiuos metus fondo veikla pasitikėjo ir finansiškai rėmė privatūs asmenys: Jūratė ir Linas Mačerniai, Antanas Mockus, Gediminas Jankauskis, Vanda ir Antanas Jokšai, Milda ir Alvydas Knyzeliai, Edmundas Veryga, taip pat UAB „GJ Magma“, kuriai vadovauja iš Užvenčio kilęs Ginutis Juozapavičius.300 eurų fondą parėmė gyventojai, skirdami 2 % pajamų mokesčio. Iš viso fonde buvo sukaupta 2800 Eurų. Šių pinigų užteko sukurti ir pastatyti 2 vietovardžio ženklus: vieną – kelyje Kelmė – Užventis, kitą – kelyje Šiauliai–Užventis. Surinkus reikiamą pinigų sumą, planuojama pastatyti dar kitus 2 ženklus: kelyje Telšiai – Užventis ir kelyje Varniai – Užventis.

Šiandien dėkoju visiems, prisidėjusiems prie Užvenčio ženklų atsiradimo: konsultavusiems, rėmusiems finansiškai, prisidėjusiems savo darbu, ženklus stačiusiems seniūnijos darbuotojams, taip pat žemės savininkams, kurie leido tuos ženklus pastatyti jiems priklausančiose valdose.

Nuo šiol į miestelį atvykstančių svečių, turistų dėmesį atkreips Žemaitiškas informacinis ženklas, kuris akivaizdžiai liudys miestelio priklausymą tam tikram etniniam regionui su savo etnokultūriniais ypatumais. Taip pat tikiuosi, kad tai paskatins miestelio bendruomenę, jaunimą saugoti ir puoselėti etnografinio regiono savitumą, svarbiausią ir išskirtiniausią žemaičių tradicinės kultūros tapatumo dalyką – žemaičių kalbą.

  Informacija – A. Knyzelis (2018 gegužė)