Archeologinė Užvenčio apylinkių praeitis

Užvenčio centre buvo atkasta ąžuolinė statinaitė su gausiu sidabrinių monetų lobiu

Užvenčio apylinkėse kasinėjimų metu buvo rasta įvairių archeologinių apie ilgą krašto istoriją bylojančių radinių ir jų liekanų. Kuršių kaime ant Beržynkalnio yra mūro liekanų, randama žmonių kaulų ir įvairių senovės dirbinių. Palionių kaime yra pilkapių liekanų, Guravos kaime išariama žmonių kaulų. Miesto ribose didžiuliame senojo ir viduriniojo geležies amžiaus plokštiniame kapinyne aptikta II–III a. žalvarinė antkaklė trimitiniais galais, keletas VI–VII a. radinių.

Monetos

1946 m. pietvakarinėje miesto dalyje (netoli Markūniškės) aptiktame kape rasta juostinių ir užkeistais galais žiedų, monetų ir puodas. Suardytame Dangvietų kapinyne randama žiedų. Buvusio Užvenčio dvaro sodybos ribose 1950 m. atkasti griaučiai ir kardas. 1964 m. Užvenčio centre atkasta ąžuolinė statinaitė su XVII a. pirmos pusės sidabrinių monetų lobiu. Manoma, kad statinaitėje galėjo būti apie 10 kg įvairių monetų. Numizmatai nustatė, kad tai yra stambus ir sudėtingas rinkinys: Nyderlandų taleriai, Vakarų Frizijos taleriai, Brandenburgo grašiai, Prūsijos solidai, Švedijos, Rygos pinigėliai, Žygimanto IV monetos ir kt. Visos monetos datuojamos maždaug 1610–1630 m.

Radiniai

Įvairiu metu Žeberių kaime rasti 3 akmens kirvukai, Minupių kaime rasta žalvarinė segė, 2 akmens kirvukai ir keletas akmeninių galąstuvų. Junkilų kaime – 6 geležiniai ietigaliai, 4 geležiniai kirvukai, 2 geležiniai peiliai, geležiniai žąslai, geležinė balno kilpa, 6 žalvarinės apyrankės, antkaklė, segė ir 3 įvijiniai žiedai. 1966 m. Šlapgirės kaime XVI–XVII a. Kario kape rastas ietigalis, lenktas durklas, žiedas, kojų gale – molinis puodas su medžio anglimis. Kituose kapuose rasta daug papuošalų: pintinių žiedų, žalvarinių vytinių antkaklių, segių, sagčių. Žalakių kapinyne 1980 m. ištirta 17 kapų, surinkta per 60 XVI a. archeologinių radinių: darbo įrankių, žalvario papuošalų, sidabro monetų.